Personal Finance Planning

Heeft u zicht hoe U er financieel voorstaat bij ziekte, ongeval, invaliditeit, pensionering en overlijden? Heeft u zicht welke mogelijkheden er zijn en welke financiële ruimte U dient op te bouwen teneinde elk facet van Uw leven financieel in te plannen? Welke financiële ruimte heeft U nodig? Welke waarborgen zijn reeds voorzien en moeten nog worden voorzien? wat zijn Uw verwachtingen? Zijn deze verwachtingen haalbaar of moeten hiertoe nog stappen worden ondernomen?

Wat verwacht U dat er met Uw vermogen gebeurt op het ogenblik van overlijden? Heeft U zicht op de fiscale valkuilen maar ook de op de mogelijkheden?

Wij beschikken over de de nodige vakoverschrijdende kennis op juridisch, fiscaal, sociaal en economisch gebied en kunnen U bijstaan in:

  • De opmaak en uitwerking van een cashflowplanning vanuit een vermogensinventaris en een opbrengsten- en uitgavenanalyse
  • De beoordeling en optimalisatie van private en professionele vermogensdoelstellingen
  • Het geven van deskundig advies rond vermogensopbouw en de waarschijnlijkheid van het behalen van de doelstellingen
  • De opmaak van Uw successieplanning op maat van Uw persoonlijke wensen met inachtname van de toepasselijke wettelijke bepalingen
Hebt u een vraag vul dan dit formulier in en wij zullen zo snel mogelijk antwoorden.

Onze medewerkers staan tot uw dienst


Diensten die wij bieden

Onze consultancy is gericht op de volgende onderwerpen:

Kantoor
Helmsteeg 22
3583 Paal-Beringen
Telefoon: +32 (0)13-33.44.19
Email: info@dpconsulting.be